اهداف

 با توجه به رویکرد فرهنگستان هنر به موضوع «سنّت و هنر» در شناخت هویت کمرنگ و فراموش‌شده فرش دستباف ایران، وجوه مختلف با چنین محوریتی می‌تواند مورد توجه متخصصان و پژوهشگران قرار گیرد. اما جنبش تصویربافیِ و تبدیل تدریجیِ آن به موجی بزرگ به نام تابلوفرش در دوره معاصر، و جریان‌های مختلفی که در قالب نقد هنری به این موضوع پرداخته‌اند، فرهنگستان هنر را مصمم به برپایی نمایشگاهی از منتخبِ گره‌بافته‌های تاریخیِ تصویری کرده است. هدف اصلی از برپایی این نمایشگاه و انتشار نمونه‌های منتخب، توجهی متفاوت، از منظر سنّت و هنر به گره‌بافته‌های تاریخیِ تصویری است. اما تبیین ویژگی‌های ساختارشناسانه و ویژگی‌های زیبایی‌شناسی در این گروه از بافته‌های تاریخی، هدفی دیگر است برای آغاز گفت‌وگوها و مناظرات آتی در باب انحراف احتمالیِ این جریان در دوره معاصر. اولین نشست این گفت‌وگوها با دعوت از صاحب‌نظران و پژوهشگرانِ این عرصه، اسفندماه 1399 با اهداف ذیل برگزار و پیش از آن، اطلاع‌رسانی‌های لازم برای علاقه‌مندان صورت خواهد گرفت:

1- تصویربافی در گذر زمان و چگونگی تحول آن به تابلوفرش

2- آسیب‌شناسیِ احتمالی جریان‌های معاصر و تاریخیِ تصویربافی

3- گُسست یا پیوند جریانِ تصویربافی و تابلوفرش با مقوله سنّت و هنر و در نهایت هویت فرش ایران