نمایشگاه

 فراخوان شرکت در نمایشگاه گره‌بافته‌های منتخب

از همه مجموعه‌داران و صاحبان گره‌بافته‌های تصویری دعوت می‌شود در صورت تمایل و ضمن توجه به شرایط اعلامی، تصویری از آثار خود را از طریق نشانی farsh@honar.ac.ir حداکثر تا 30 تیر 1399، به دبیرخانه نمایشگاه ارسال کنند. پس از دریافت تصاویر (و در صورت لزوم، مشاهده حضوری)، با توجه به محدودبودن فضای نمایشگاهی، حداکثر 40 اثر از میان نمونه‌های معرفی‌شده انتخاب خواهد شد. آثار منتخب، علاوه بر شرکت در نمایشگاه مذکور، در کتابی که به همین منظور فرهنگستان هنر منتشر خواهد کرد، چاپ و معرفی می‌شوند. همچنین با اهدای لوح سپاس، از همه مجموعه‌داران و یا صاحبان آثار منتخب، تقدیر و یک نسخه از کتاب چاپ‌شده به آنان اهدا خواهد شد.