تازه‌های سایت

  فراخوانی دوباره برای مشارکت علمی و پژوهشی پژوهشگران در همایش «فرش، سنّت، هنر»

فراخوانی دوباره برای مشارکت علمی و پژوهشی پژوهشگران در همایش «فرش، سنّت، هنر»

دبیرخانه علمی و اجرایی همایش «فرش، سنّت، هنر» اعلام کرد برگزاری این رویداد تخصصی که بنا بود دی‌ماه سال جاری برگ...

  فرش در نگره فیلمسازان در دوره‌های مختلف بررسی می‌شود

فرش در نگره فیلمسازان در دوره‌های مختلف بررسی می‌شود

علیرضا قاسم‌خان، دبیر بخش فیلم همایش «فرش، سنّت، هنر»، توضیحاتی از روند کار در بخش فیلم این همایش ارائه داد....