تازه‌های سایت

  فرش در نگره فیلمسازان در دوره‌های مختلف بررسی می‌شود

فرش در نگره فیلمسازان در دوره‌های مختلف بررسی می‌شود

علیرضا قاسم‌خان، دبیر بخش فیلم همایش «فرش، سنّت، هنر»، توضیحاتی از روند کار در بخش فیلم این همایش ارائه داد....

دبیر و اعضای شورای علمی همایش «فرش، سنت، هنر» انتخاب شدند

دبیر و اعضای شورای علمی همایش «فرش، سنت، هنر» انتخاب شدند

معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان هنر، تورج ژوله را به عنوان دبیر علمی همایش «فرش، سنت، هنر» منصوب کرد. ...