تازه‌های سایت

دبیر و اعضای شورای علمی همایش «فرش، سنت، هنر» انتخاب شدند

دبیر و اعضای شورای علمی همایش «فرش، سنت، هنر» انتخاب شدند

معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان هنر، تورج ژوله را به عنوان دبیر علمی همایش «فرش، سنت، هنر» منصوب کرد. ...


...